6 lat Fundacji

6 lat minęło jak jeden dzień.

No może nie dosłownie ale jednak bardzo szybko. Przecież to było tak niedawno a już minęło 6 lat. Jaki będzie 7 zobaczymy ale przecież 7 są szczęśliwe.   I tym razem w gronie przyjaciół i wolontariuszy obchodzono tradycyjnie 7 października w Staromiejskiej w Olsztynie rocznicę powstania Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresy Cz. Malec.

Szybko biegnie czas ale i pracy nie brakuje.

Mamy szczęście, że możemy wspierać, dzięki wsparciu przez darczyńców, wiele osób samotnych, biednych, chorych, osamotnionych, zagubionych w danej chwili życia lub całe rodziny.

Kupujemy leki, dopłacamy do zakupu sprzętu inwalidzkiego wózków, butów ortopedycznych, żywności, środków higieny         . Zbieramy rzeczy, ubrania i przekazujemy potrzebującym.

Przygotowywaliśmy paczki i przesyłki dla osadzonych. Wspieraliśmy powstawanie funduszy na wyjście z zakładów karnych. Wspieraliśmy Uniwersytety III Wieku., środowiska lokalne, organizacje pozarządowe realizujące ważne cele społeczne.

Wszystko dzięki naszym sponsorom i wolontariuszom. Dziękujemy szczególnie tym bezimiennym darczyńcom, za ich dobry gest w stosunku do naszej Fundacji i zaufanie do nas.

Z wyrazami szacunku i podziękowań dla wszystkich, dzięki którym działa

Fundacja „Łatwiej Razem” .Szczególnie: PP. A. Bartkowiak, I. Kuciewicz, T. Koszykowskiej, T. Pastuszkowi, J. Jaworskiemu, A. Plewce, Z. Lemańskiemu,

G. Perkowskiej, W. Cieślikowi, D. Bartnickiej, W. Domaszewiczowi, L. Krzyżanowskiemu, J. Malinowskiej –Pastuszek, Z. Narkowicz.

Fundator

Dr Teresa Cz. Malec