5 lat fundacji

 

To już 5 lat

Jubileusz w Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresy Cz. Malec

 

Dnia 7 października 2010 roku w Restauracji „Staromiejska” w Olsztynie na zaproszenie dr Teresy Cz. Malec zebrała się grupa wolontariuszy, ludzi dobrej woli. Była to grupa wspaniałych ludzi, którzy zadeklarowali pracę na rzecz powoływanej Fundacji „Łatwiej Razem”. Niektórzy byli bardzo przekonani, niektórzy troszkę mniej ale ufający. Byli zapewne i tacy, którzy myśleli co nam zależy spróbować, najwyżej sobie pójdą.

Obecna była: nieodżałowana prof. dr hab. Eugenia Malewska. Zawsze nas wspierała jako prezes Rady Fundacji ale przede wszystkim jako społecznik, wolontariusz i sponsor. Następnie dr Janusz Cichoń, prof. dr hab. Aleksander Łuczak, mgr Remigiusz Dobkowski, mgr Tadeusz Malec, radca prawny Jarosław Jaworski, mgr Irena Petryna, mgr Tomasz Pastuszek, dr Maria Truszkowska, mgr Teresa Koszykowska, mgr Mirosława Dąbrowska, mgr Marek Książek, prof. dr hab. Elżbieta Kucka, Zofia Narkowicz, prof. dr hab. Marzena Zaorska, mgr Danuta Żurawska, Alicja Biała, dr Maria Mydlak.

Pan prof. Łuczak powiedział wówczas, że jak pani Teresa bierze się za coś, to musi się udać. I tym razem się nie pomylił. I tak też było. Wytrwali i są z nami Ci którym idee naszej Fundacji są bardzo bliskie przez całe życie.

Udało się.

Odeszło mało, więcej przyszło. Fundacja już 5 lat pomaga innym.

Zrobiliśmy i robimy kawał dobrej roboty. Dorobek jest ogromny jak na taki krótki w końcu okres. Stronę naszej Fundacji odwiedziło ponad 400  tyś. osób.

Bez żadnej dodatkowej reklamy to chyba bardzo dużo. Dziękujemy za to zainteresowanie wszystkim i to ono również spowodowało, że w tym roku zebraliśmy ponad 34 tysiące złotych z 1 % oraz około 3 tyś. od indywidualnych sponsorów. O fundatorze już nie wspomnę bo to moja wola i chęci takiego działania.

Wszystko to świadczy również, że coś przyciągało naszych ofiarodawców i przekonywało do wsparcia właśnie Nas.

Było tego naprawdę dużo. Szczegółowo piszemy o wszystkich działaniach w naszych sprawozdaniach zamieszczonych na stronie internetowej dlatego wspomnę tylko o niektórych. Fora społeczne. 4 konferencje naukowe, projekt FIO, 5 wigilii, i tyleż samo inauguracji roku oświatowego.

Uniwersytety III wieku w Purdzie, Klewkach, Rudziskach, Stryjewie, Olsztynie, Podpisane porozumienia z 12 różnymi organizacjami o wspólnym działaniu. Członkostwo w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Udział grup wolontariuszy Fundacji w 3 edycjach WOŚP.

A wszystko po to aby jeszcze lepiej realizować cele Fundacji.

Pomoc konkretna dla potrzebujących mierzona jest w setkach i tysiącach. – Ponad 1600 paczek żywnościowych, 540 paczek rzeczowych, 164 paczki dla penitencjariuszy.

Udział Fundacji ze wsparciem organizacyjnym lub finansowym w 82 imprezach, spotkaniach, różnych wydarzeniach kulturalnych. Prowadzona przez 3 lata biblioteka samoobsługowa dla mieszkańców Olsztyna przy ul Gałczyńskiego 1. Przez ręce naszych wolontariuszy przeszło ponad 8000 książek. A wszystko to dzięki pracy naszych wolontariuszy, władz Fundacji oraz sponsorów.

Szanowni Państwo, w naszych dokumentach i różnego rodzaju pokwitowaniach widnieje ponad 2 tysiące nazwisk, co przekłada się na tyleż bolączek, trudnych chwil w życiu ludzi, którzy zasługiwali na pomoc.

Cieszyliśmy się z każdej załatwionej sprawy w sądzie lub nawet wygranej dzięki pracy nieodżałowanego Pana Zdzisława Pałaca czy Pana Jarka Jaworskiego czy porad socjalnych Pani Anny w ramach Centrum Wsparcia.

Dzisiaj jesteśmy bogatsi o nasze doświadczenia. Czujemy się potrzebni i prosimy o dalszą pracę w imieniu wszystkich, którym chcemy jeszcze pomóc oraz tym którym pomoc jest potrzebna ciągle.

Mamy na Jubileusz 5 lecia jedno życzenie – dalszej wspólnej działalności i przekonania, że ŁATWIEJ RAZEM.

 

Był jeszcze jeden sponsor 7 października – Pan Zbigniew Kucharzewski, właściciel Restauracji Staromiejska, który zasponsorował nam piękny tort. Jak Będzie 7 października 2015 roku nie wiemy. A może   ? Wszak spotykamy się znów w Staromiejskiej,

W A R T O B Y Ł O

 

Zapraszamy do oglądania strony www.latwiejrazem.pl i wspomagania nas.

Z wyrazami szacunku

dr Teresa Cz. Malec

Fundator -założyciel

 

 III